USŁUGI


Budownictwo ogólne i przemysłowe


Budownictwo mostowe


Diagnostyka obiektów i konstrukcji


Analiza termowizyjna

 

Budownictwo ogólne i przemysłowe

Prefabrykacja, dostawy i montaż konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych, sportowych i innych użyteczności publicznej,
Ekspertyzy, orzeczenia techniczne, opinie, w tym również sądowe,
Nadzory inwestorskie,
Zastępstwo inwestycyjne,
Kontrole okresowe obiektów budowlanych zgodnie z art. 62
ustawy Prawo Budowlane.

Budownictwo mostowe

Budowa, przebudowa, remont obiektów mostowych,
Prefabrykacja, dostawy i montaże stalowych konstrukcji mostowych,
Projektowanie, dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych jedno- i wielomodułowych (przesuw do 400mm),
Specjalistyczne roboty mostowe w tym:
- podnoszenie całych konstrukcji,
- wymiana łożysk.

 
 

Diagnostyka obiektów i konstrukcji

Pomiary termowizyjne,
Pomiary i ocena wpływu drgań na budynki i budowle,
Badania wytrzymałości betonów,
Pomiary i ocena skorodowana konstrukcji stalowych,
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych i murowych,
Ocena konstrukcji stalowych i betonowych po pożarach.

Analiza termowizyjna

Straty ciepła na połączeniach elementów "wielkiej płyty",
Straty ciepła poprzez ściany piwniczne,
Wykrywanie mostów termicznych w ścianach budynków,
Wykrywanie wad izolacji instalacji cieplnych,
Wykrywanie wad rozdzielni elektrycznych,
Wykrywanie wad izolacji obmurzu pieców przemysłowych,
Wykrywanie wad wentylacji i filtracji powietrza.

 
Główna
Usługi
Referencje
Certyfikaty
Oferta
Kontakt:
ul. Oświęcimska 73
32-500 Chrzanów
TEL./FAX: 32 61 10 557
e-mail: bth.format@op.pl
NIP: 628-000-43-72